δοκιμές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών // dokimes, Review of Social Studies https://ojs.panteion.gr/index.php/dokimes <p>Το περιοδικό <em>δοκιμές</em> ξεκίνησε την έκδοσή του το 1994, πλαισιώνοντας ένα άτυπο διαρκές σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου . Η πρώτη περίοδος (Έκδοση Μεταπτυχιακών Φοιτητών, 1994-1999) απέδωσε οκτώ τεύχη και ογδόντα δημοσιεύσεις σε 1670 σελίδες. Από το 2001, το περιοδικό πήρε τη μορφή <em>Επιθεώρησης Κοινωνικών Σπουδών</em>, όπου δημοσιεύονται, έπειτα από ανώνυμη κρίση, πρωτότυπες μελέτες αλλά και εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα των Κοινωνικών Επιστημών.</p> <p>Από το τεύχος 19-20 (2016) οι <em>δοκιμές</em> σταμάτησαν την έντυπη έκδοσή τους. Από τότε έχουν τη μορφή ηλεκτρονικού <strong>περιοδικού ανοιχτής πρόσβασης,</strong> που φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο <strong><em>Panteion University Open Journals</em>.</strong></p> <p> </p> ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ en-US δοκιμές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών // dokimes, Review of Social Studies 1106-2673 Ποιος θυμάται τη Μήτιδα; https://ojs.panteion.gr/index.php/dokimes/article/view/228 <p>Ποιος θυμάται τη Μήτιδα; Ο υψηλός μοντερνισμός, η πρακτική γνώση και οι αποτυχίες του εκσυγχρονισμού</p> Ελένη Ανδριάκαινα Copyright (c) 2020 Δοκιμές 2020-11-22 2020-11-22 23-24 7 47 Η έννοια του εαυτού στο ύστερο έργο του Michel Foucault https://ojs.panteion.gr/index.php/dokimes/article/view/229 <p>Η έννοια του εαυτού στο ύστερο έργο του Michel Foucault</p> Μανόλης Τζανάκης Copyright (c) 2020 Δοκιμές 2020-11-22 2020-11-22 23-24 49 64 Η ελληνική ιστοριογραφία για τη δεκαετία 1940 https://ojs.panteion.gr/index.php/dokimes/article/view/230 <p>Η ελληνική ιστοριογραφία για τη δεκαετία 1940: Τα πρώτα συνέδρια (1978)</p> Αθανάσιος Αγγελίδης Copyright (c) 2020 Δοκιμές 2020-11-22 2020-11-22 23-24 65 96 Παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη πρωτοπορία https://ojs.panteion.gr/index.php/dokimes/article/view/231 <p>Παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη πρωτοπορία: Το μουσικό θέατρο του Γιώργου Κουρουπού στο Creteil</p> Μαριλή Σταυρούλη Copyright (c) 2020 Δοκιμές 2020-11-22 2020-11-22 23-24 97 114 Επαγγελματικές δραστηριότητες, χώρος και εθνοτοπική ταυτότητα στους Περιβολιώτες Βλάχους κατά τις αρχές του 20ού αιώνα https://ojs.panteion.gr/index.php/dokimes/article/view/232 <p>Επαγγελματικές δραστηριότητες, χώρος και εθνοτοπική ταυτότητα στους Περιβολιώτες Βλάχους κατά τις αρχές του 20ού αιώνα</p> Γιώργος Σαββανάκης Copyright (c) 2020 Δοκιμές 2020-11-22 2020-11-22 23-24 115 148 Το Καταστατικό, η οργάνωση και η λειτουργία του ΚΚΕ μετά τη Μεταπολίτευση https://ojs.panteion.gr/index.php/dokimes/article/view/233 <p>Το Καταστατικό, η οργάνωση και η λειτουργία του ΚΚΕ μετά τη Μεταπολίτευση</p> Αιμιλία Βήλου Copyright (c) 2020 Δοκιμές 2020-11-22 2020-11-22 23-24 149 182 Η Ευρώπη μετά https://ojs.panteion.gr/index.php/dokimes/article/view/234 <p>Η Ευρώπη μετά: η εφημερίδα Καθημερινή και τα όρια στην Ανάπτυξη</p> Ιάσωνας Ζαρίκος Copyright (c) 2020 Δοκιμές 2020-11-22 2020-11-22 23-24 183 211 Οι δηλώσεις μετανοίας στην εφημερίδα Εμπρός https://ojs.panteion.gr/index.php/dokimes/article/view/237 <p>Οι δηλώσεις μετανοίας στην εφημερίδα Εμπρός: Μια ποιοτική προσέγγιση ποσοτικών δεδομένων</p> Σίσσυ Τσαβδαρα Copyright (c) 2020 Δοκιμές 2020-11-22 2020-11-22 23-24 213 240 Το πρώτο βιβλίο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Jacob ben Asher, Arba'ah Turim, 1493 https://ojs.panteion.gr/index.php/dokimes/article/view/238 <p>Το πρώτο βιβλίο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Jacob ben Asher, Arba'ah Turim, 1493</p> Δημήτρης Ζαζας Copyright (c) 2020 Δοκιμές 2020-11-22 2020-11-22 23-24 241 261 Αθλητική κοινωνικότητα, περιπέτεια, ανταγωνισμοί https://ojs.panteion.gr/index.php/dokimes/article/view/239 <p>Αθλητική κοινωνικότητα, περιπέτεια, ανταγωνισμοί: Η κοινωνιολογία των αισθήσεων του Ζίμελ στη μελέτη του αθλητισμού</p> Γιάννης Ζαϊμάκης Copyright (c) 2020 Δοκιμές 2020-11-22 2020-11-22 23-24 263 288